Genvejsmenu:
1 - Forside
2 - Dyrkningsaktuelt
3 - Oversigt

Skovejerens naturlige valg

Udskriv

Tilskud til skovrejsning

Tilskud til skovrejsning har tidligere favoriseret lodsejere, der ville tilplante over 5 hektar landbrugsjord og som var så heldige at bo i et kommunalt udpeget skovrejsningsområde. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har ombrudt og ændret tilskudsordningen. Det giver nye muligheder - som kan være relevante for dig.

At plante skov er godt for søer, fjorde og indre farvande. Det er drivkraften bag den nye skovrejsningsordning. Heldigvis er det at plante skov også godt for rigtig mange andre ting - naturoplevelser, biodiversitet, jagt og produktion - så der er mange grunde til at interessere sig for den nye tilskudsordning.

Ordningen har skiftet fokus fra skovrejsningsområder til de områder, der i vandområdeplanerne har fastsatte mål for kvælstofreduktion. 

Reduktion af udledning af kvælstof til søer, fjorde og indre farvande er målsætningen for den nye skovrejsningsordning. Tilskudssatserne og prioritering af ansøgninger afhænger af, hvilket vandopland ejendommen er beliggende i.

Tilskuddet gives til fritliggende skove helt ned til 2 hektar, og hele tilskuddet udbetales umiddelbart efter plantning af henholdsvis 4.000 planter når der er tale om løvtræbevoksninger og –skovbryn og 2.800 planter i nåletræsbevoksninger. Ved såning udbetales tilskuddet, når der i anden vækstsæson kan konstateres at tilstrækkeligt mange planter er sprunget ud nemlig 2.800. 

Har du landbrugsjord i et delvandopland med indsatsbehov for kvælstof, kan du få tilskud således:

 •   - 32.000 kr./ha for plantning af løvskov og -bryn
 •   - 12.000 kr./ha såning af for løvskov og –skovbryn
 •   - 15 kr./m til opsætning af vildthegn
 •   - Grundbetaling fra EU (ca. 1.900 kr./ha/år) uden tidsbegrænsning.

 

Har du landbrugsjord uden for delvandoplande med indsatsbehov for kvælstof, kan du få følgende tilskud:

 •   - 24.000 kr./ha for plantning af løvskov og -skovbryn
 •   - 12.000 kr./ha for plantning af nåleskov
 •   - 9.000 kr./ha for såning af løvskov og -skovbryn
 •   - 15 kr./m til opsætning af vildthegn
 •   - Grundbetaling fra EU (ca. 1.900 kr./ha/år) i 5 år efter tilplantning

Der må ikke anvendes pesticider på arealerne elle dybdepløjes forud for anlæg.

Er du interesseret i at få mere at vide om dine muligheder for tilplantning af skov med tilskud, så kontakt Skovdyrkerne – vi hjælper dig trygt videre i processen.

Hvis du er medlem i forvejen, kan du henvende dig til din lokale skovfoged – ellers kontakter du blot nærmeste foreningskontor.

Du kan også læse mere om tilskudsordningen i vores faktablade.

FIND DIN LOKALFORENING
-OG FÅ RELEVANT INFO

Skovrejsning m. Skovdyrkerne - Skab din egen skov

 • Skovejerens naturlige valg
  Klik her for at læse mere om hvordan Skovdyrkerne laver planer for natur og vildt
 • Skovejerens naturlige valg
  Klik her for at læs mere om Natur og Vildt
 • Skovejerens naturlige valg
  Klik her og se Skovdyrkernes inspirations katalog
 • Skovejerens naturlige valg
  Klik her for at få mere information om hvordan Skovdyrkerne kan rådgive dig

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tilmeld dig Skovdyrkernes nyhedsbrev her